BENA

Danh mục sản phẩm

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Catalogue

Giải thích:

Một danh sách có sự sắp xếp, bố cục của hàng hóa hoặc dịch vụ – mô tả về sản phẩm, giá cả, đơn vị đo lường và các thuộc tính khác. Danh mục có thể có sẵn dưới dạng tài liệu hoặc ở định dạng điện tử.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top