BENA

Điều kiện bất khả kháng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Force majeure
Giải thích:
Một điều khoản hợp đồng quy định các lý do để những bên liên quan không thực hiện hoặc trì hoãn nghĩa vụ hợp đồng vì hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của họ như thời tiết xấu bất thường, thiên tai, cuộc nổi dậy, đình công chính trị, v.v.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top