BENA

Giới thiệu BENA

Excepturi sint occaecati cupiditate non providen

Bena ra đời

Được thành lập vào năm 2017, sự tồn tại của BENA là để đáp ứng nhu cầu thực sự cho việc sống còn và phát triển của các nhà thầu phụ, nhà cung cấp và khách hàng của họ tại Việt Nam.

BENA đang xây dựng một nền móng và cung cấp nền tảng để chia sẻ kiến thức về: các thực hành tốt đẳng cấp thế giới, các điều tối cần và bài học kinh nghiệm trong quản lý chi dùng; cung cấp danh sách nhanh các nguồn cung đủ điều kiện và cung cấp dịch vụ liên quan về mua sắm.

BENA sẽ cung cấp nền tảng và dịch vụ nói trên bằng kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi có được trong môi trường đẳng cấp thế giới, hoặc thông qua các đối tác tuyệt vời, cùng với việc tuân thủ quy tắc hành xử và với tất cả sự thiện chí, nhằm hướng đến phục vụ cho việc xây dựng đất nước phồn thịnh.

1 K SQ FT
Workshop Area
K SQ FT
Office Area
1 +
Workers
+
Happy Clients

Sứ mệnh

BENA là nhà trợ giúp cho các doanh nghiệp tiềm năng lớn trong khu vực tư nhân Việt Nam rút ngắn thời gian học tập trong quá trình phát triển bằng cách áp dụng thực tế khái niệm về quản lý mua sắm. Điều này có thể đạt được thông qua:
- Chia sẻ kiến thức và internet vạn vật,
- Loại bỏ hạn chế thiếu sót của người đi mua,
- Loại bỏ hạn chế thiếu sót của người đi của nhà thầu phụ / nhà cung cấp khi đấu thầu cạnh tranh,
- Tăng thêm giá trị cho quản lý dự án và vận hành.

Giá trị nêu cao

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì  và nêu cao sự công bằng, sự minh bạch, sự cạnh tranh lành mạnh và sự chuyên nghiệp.

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử (COC) này là cam kết của nhân viên BENA và các đối tác gắn bó (nhân viên BENA) để phục vụ sứ mệnh của BENA một cách có đạo đức và chuyên nghiệp, nhằm bảo vệ công chúng nói chung, khách hàng nói riêng cũng như uy tín của BENA ...Xem chi tiết

Partners

Join partner network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top