BENA

Dịch Vụ Của BENA

BENA có thể cung cấp các dịch vụ dưới đây cho NGƯỜI MUA/CHỦ ĐẦU TƯ và cho cả NHÀ THẦU PHỤ/NHÀ CUNG CẤP:

Dịch vụ cho NGƯỜI MUA/CHỦ ĐẦU TƯ:

1.  Phân tích chiến lược chi dùng

Hỗ trợ đánh giá danh mục chi dùng, xác định mức độ quan trọng, rủi ro và ưu tiên để tối đa hóa lợi nhuận.

2. Các dịch vụ mua sắm

Chiến lược hợp đồng tổng thể, kế hoạch đấu thầu, các loại yêu cầu (yêu cầu báo giá, yêu cầu đề xuất, yêu cầu thông tin v.v..) và phát hành mời thầu, đánh giá thầu, đàm phán và hoàn thiện hợp đồng, thực hiện hợp đồng, kiểm soát và giám sát sau khi trao hợp đồng, đánh giá hiệu quả của nhà thầu và thanh lý hợp đồng.

3. Quản lý dự án

Cung cấp nhân lực có năng lực và trình độ cho đội ngũ quản lý dự án của khách hàng như quản lý dự án, điều phối viên dự án, nhân viên an toàn, kỹ sư kỹ thuật (các ngành nghề như công nghệ thông tin, truyền thông, điện, thiết bị, cơ khí, kết cấu, đường ống …), kỹ sư vận hành, điều phối viên mua sắm , v.v…

4. BENA QuickList®

BENA xây dựng một danh sách nhanh là thư mục của các nhà thầu phụ/nhà cung cấp đã vượt qua vòng sơ tuyển, có năng lực đã cải thiện, đã được giám sát hiệu quả và được xếp loại. BENA QuickList® là danh mục đáng tin cậy, tiết kiệm thời gian và có sẵn trên toàn quốc cho người mua mới vào nghề hoặc người mua trong các dự án. Chúng tôi sẽ khuyến nghị tối đa hai ứng viên phù hợp nhất theo yêu cầu của bạn. Danh sách này hoàn toàn MIỄN PHÍ.

5. Bổ sung từ kho kiến thức

Chúng tôi chia sẻ hướng dẫn mua sắm bằng tiếng Việt miễn phí và hàng trăm bài viết chuyên môn trong một số lĩnh vực chuyên môn cho kế hoạch mua sắm của bạn. Những điều này sẽ làm hiểu biết của người mua trở nên phong phú hơn, và qua đó có thể hướng dẫn người mua nhanh chóng chọn được các mặt hàng phù hợp cho đầu tư hoặc dự án sắp tới của mình. Bên cạnh đó, người mua còn có thể hưởng lợi từ việc rút ngắn thời gian học việc và có thể lựa chọn giải pháp phù hợp ngay lần đầu tiên. Phần bổ sung từ nội dung trên, như là Tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và nội dung các bài viết chuyên môn bằng tiếng Anh, sẽ được truy cập với tư cách thành viên Premium.

Dịch vụ cho NHÀ THẦU PHỤ/NHÀ CUNG CẤP:

1. Tư vấn phát triển

Doanh nghiệp đăng ký sẽ được sơ tuyển; Năng lực của từng doanh nghiệp sẽ được đánh giá và trợ giúp để phát triển theo lộ trình được thỏa thuận; các doanh nghiệp sẽ được trãi quai các gói hỗ trợ với quy mô công việc tăng dần, kết quả công việc sẽ được theo dõi đánh giá. Trong danh mục dịch vụ này, để tiếp cận cách quản lý đẳng cấp thế giới với chi phí chấp nhận được, BENA sẽ khởi xướng dịch vụ BlueConsult®, mà khi đó các chuyên viên cơ hữu của BENA hay từ các cán sự cấp cao từ các công ty đẳng cấp thế giới sẽ tiếp xúc khách hàng chủ yếu vào cuối tuần.

2. Xử lý hồ sơ nộp thầu

Khả năng của bạn hoàn toàn có thể thắng thầu nhưng bị vướng rào cản về thời gian, khó khăn trong việc hiểu được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, thiếu nguồn nhân lực v.v.
BENA sẽ cung cấp hỗ trợ để bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất nhằm bắt kịp các cơ hội.

3. Hỗ trợ thực hiện hợp đồng

Qua việc áp dụng các chương trình thăng tiến trợ gúp bởi BENA và khi có sự thăng tiến rõ, độ tin cậy về tài chính của nhà thầu phụ / nhà cung cấp sẽ được nâng lên khi được đánh giá bởi đối tác tài chính. BENA và các đối tác tài chính có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ tín dụng cho các nhà thầu phụ / nhà cung cấp, để nhận các khoản vay hoặc các hình thức hỗ trợ tài chính khác để thực hiện hợp đồng một cách kịp thời và với lãi suất thấp hơn.

Liên hệ BENA

 

Scroll to Top