BENA

Giao hàng tại mạn tàu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Delivered Ex Ship (DES)
Giải thích:
Giao hàng tại mạn tàu là điều kiện vận chuyển của Incoterms, theo đó người bán giao hàng khi hàng được đặt trên boong tàu tại cảng đích quy định, dưới sự định đoạt của người mua, nhưng không thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top