BENA

Nhãn hiệu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Brand name

Giải thích:

Một đặc tính về việc sử dụng một hoặc nhiều tên thương hiệu hoặc số hiệu catalog của nhà sản xuất nào đó, nhằm mô tả các tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu suất và các đặc điểm khác cần thiết cho sản phẩm/dịch vụ cần mua.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top