BENA

Câu chuyện thành công và bài học

Giảm rủi ro trong quản lý nhà thầu xây dựng: Các yếu tố thành công và lợi ích mong đợi

Yếu tố thành công quan trọng Để giảm rủi ro một cách thành công trong bất kỳ dự án xây dựng nào, các yếu tố sau phải được xem xét: Chú ý đến việc lập kế hoạch và kiểm soát dự án: Một cách tối thiểu, tổng thầu phải có một đường cơ sở hiệu …

Giảm rủi ro trong quản lý nhà thầu xây dựng: Các yếu tố thành công và lợi ích mong đợi Xem chi tiết »

Cách thức phòng ngừa rủi ro trong quản lý nhà thầu xây dựng

Thuê nhà thầu cho các dự án là cách phổ biến nhất hiện nay để thực hiện công việc xây dựng. Tuy nhiên, việc thuê một nhà thầu không có các quy tắc rõ ràng và cụ thể sẽ làm tăng đáng kể rủi ro thực hiện dự án. Nhiều người quản lý dự án …

Cách thức phòng ngừa rủi ro trong quản lý nhà thầu xây dựng Xem chi tiết »

Alexander đại đế – Nhà quản trị chuỗi cung ứng xuất sắc?

Alexander đại đế luôn tiến hành các chiến dịch dựa vào khả năng đặc biệt của quân đội của ông, và những điều này được thực hiện bởi việc quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả. Theo tinh thần của câu nói “Những người không chuyên gọi đó là chiến lược và những chuyên gia …

Alexander đại đế – Nhà quản trị chuỗi cung ứng xuất sắc? Xem chi tiết »

Scroll to Top