BENA

An Ngô

Những bài học kinh nghiệm về quản lý chất lượng

Trở ngại lớn nhất để nâng cao chất lượng tại các nước đang phát triển là nhận thức chưa đầy đủ về lợi ích do chất lượng mang lại. Chất lượng chưa trở thành một mục tiêu chiến lược của tổ chức. Đây là hậu quả của một số nhận thức sai lầm được đúc …

Những bài học kinh nghiệm về quản lý chất lượng Xem chi tiết »

Ứng dụng bàn cờ mua hàng cho lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất

Giới thiệu Đưa ra quyết định thuê các nhà sản xuất theo hợp đồng bên ngoài để thực hiện những hoạt động sản xuất lẽ ra phải triển khai trong nội bộ nhà máy là điều đầu tiên cần làm trước khi chọn chiến lược phù hợp. Việc này nên được thực hiện dựa trên …

Ứng dụng bàn cờ mua hàng cho lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất Xem chi tiết »

Ứng dụng ma trận Kraljic trong lựa chọn chiến lược mua sắm hàng hóa

Mô hình thu mua Kraljic được tạo ra bởi Peter Kraljic và xuất hiện lần đầu tiên trên Tạp chí Harvard Business Review vào năm 1983. Mặc dù thời gian đã lâu, tuy nhiên mô hình này hiện nay còn rất phổ biến và hữu ích. Chúng đã được sử dụng rộng rãi trong các …

Ứng dụng ma trận Kraljic trong lựa chọn chiến lược mua sắm hàng hóa Xem chi tiết »

Hướng dẫn hoàn chỉnh về quản lý nhà cung cấp – lợi ích, thách thức, quy trình & các thực hành tốt

Định nghĩa quản lý nhà cung cấp Quản lý nhà cung cấp là quá trình trao quyền cho một tổ chức nào đó thực hiện các biện pháp phù hợp để kiểm soát chi phí, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nhà cung cấp, đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ …

Hướng dẫn hoàn chỉnh về quản lý nhà cung cấp – lợi ích, thách thức, quy trình & các thực hành tốt Xem chi tiết »

Làm thế nào giảm chi phí hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đại dịch COVID-19?

Khi nhìn vào các tài liệu như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, chúng ta có thể bắt gặp một số thuật ngữ mà mình không quen thuộc. Tuy nhiên, hiểu được các điều khoản này là điều cần thiết, vì chúng sẽ giúp chúng ta nắm rõ hơn về báo …

Làm thế nào giảm chi phí hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đại dịch COVID-19? Xem chi tiết »

Scroll to Top