BENA

Đặc tính thiết kế

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Design specification
Giải thích:
Là mô tả sản phầm về thiết kế, như kích thức, màu sắc, … Những đặc tính này có thể đo lường trước khi nhận sản phẩm. Khi bạn mua một thiết bị điện tử, bãn mô tả nhà sản xuất, model, part number, hay khi mua một xe hơi, bạn đề cấp dung tích xilanh máy tức là bạn đang mô tả đặc tính thiết kế.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top