BENA

Đấu thầu hai giai đoạn

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: two-stage bidding
Giải thích:
Đây là một cách làm khi chủ đầu tư gặp khó khăn khi chưa định nghĩa được công việc và khả năng của chuỗi cung cấp sẵn có trên thị trường. Chủ đầu tư phát đi một hồ sơ mời thầu, tiếp nhận và đánh giá các đề xuất. Sau đó họ dùng đó làm cơ sở làm hẹp lại yêu cầu, rút ngắn danh sách mời thầu, cụ thể hơn phương pháp đánh giá, và đấu thầu một lần quyết định.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top