BENA

Yêu cầu thông tin

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Request for information (RFI)
Giải thích:
Yêu cầu thông tin được sử dụng khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết những gì mình muốn nhưng cần thêm thông tin từ các nhà cung cấp. Nó thường được theo sau bởi một Yêu cầu Báo giá (RFQ) hoặc Yêu cầu đề xuất (RFP).

« Back to Glossary Index
Scroll to Top