BENA

Yêu cầu báo giá

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Request for quotation (RFQ)
Giải thích:
Yêu cầu báo giá thường được sử dụng khi chúng ta biết những gì mình đang muốn nhưng cần thông tin về cách nhà cung cấp sẽ đáp ứng yêu cầu, chi phí, giá cả như thế nào.
Khi ta gởi đến hơn 1 nhà cung cấp, ta gọi là yêu cầu chào giá cạnh tranh.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top