BENA

Yêu cầu đề xuất

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Request for Proposal
Giải thích:
Yêu cầu đề xuất được sử dụng khi chúng ta biết mình đang có một vấn đề nào đó nhưng không biết cách giải quyết. Do vậy, chúng ta (chủ đầu tư) muốn nhận được các đề xuất giải pháp từ những nhà thầu tham gia.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top