BENA

Hóa đơn thương mại

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Commercial invoice
Giải thích:
Hóa đơn thương mại cũng có những chi tiết tương tự như hóa đơn chiếu lệ, ngoại trừ một điểm đó là, hóa đơn thương mại chỉ được phát hành sau khi hai bên đã hoàn thành giao dịch, đàm phán, thậm chí sau khi nhà xuất khẩu đã xuất khẩu và xếp hàng lên phương tiện vận tải, và nó không được phép sửa chữa hoặc điều chỉnh tùy tiện. Nếu có sửa chữa phải có sự xác nhận của bên phát hành. Hóa đơn thương mại còn được gọi là hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

« Back to Glossary Index
Scroll to Top