BENA

Quy tắc incoterm

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Incoterms

Giải thích:

Quy tắc Incoterm là các điều khoản thương mại được chuẩn hóa và được công nhận rộng rãi, được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) chuẩn bị, được đưa vào hợp đồng bán hàng, cung cấp các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để làm rõ chi phí, rủi ro và trách nhiệm của các bên đối với hợp đồng, đặc biệt là liên quan đến việc giao hàng và giao hàng từ người bán cho người mua.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top