BENA

Chỉ dẫn nhà thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Instructions to bidder
Giải thích:
Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu (HSMT) là những thông tin chính xác để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu (HSDT), kiến nghị về đấu thầu cho phù hợp. Ví dụ cung cấp thông tin theo các câu hỏi, liệt kê danh mục các tài liệu cần nộp, …

« Back to Glossary Index
Scroll to Top