BENA

Hiệu chỉnh sai lệch

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Adjustment of deviation
Giải thích:
Đây là một thuật ngữ hay dùng trong đấu thầu xây dựng. Hiệu chỉnh sai lệch là việc bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc thừa trong hồ sơ dự thầu so với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cũng như bổ sung hoặc điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của hồ sơ dự thầu và do bên mời thầu thực hiện. Đây là một việc trong bước làm báo cáo đánh giá kỹ thuật và thương mại sau cùng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top