BENA

Hội nghị tiền đấu thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Pre-bid meeting
Giải thích:
Một cuộc họp được tổ chức bởi người mua với nhà thầu/nhà cung cấp tiềm năng, trước khi mở thầu nhằm mục đích trả lời câu hỏi, làm rõ những điều còn mơ hồ của các nhà thầu/nhà cung cấp; và phản hồi về các vấn đề chung để từ đó có thể thiết lập cơ sở chung cho sự hiểu biết về tất cả các yêu cầu của gói thầu.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top