BENA

Yêu cầu mua hàng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Purchase requisition (PR)
Giải thích:
Quá trình mua sắm hàng hóa thường bắt đầu với một yêu cầu mua hàng. Yêu cầu này bao gồm các chi tiết và thông số kỹ thuật của gói mua sắm và sẽ được gửi đến bộ phận thu mua. Đối với các cơ quan nhà nước, bước công việc này chính là giai đoạn lập dự toán để mua sắm hàng hóa. Dự toán này bao gồm số lượng hàng hóa, chi phí mua sắm, v.v…

« Back to Glossary Index
Scroll to Top