BENA

Insider nhà cung cấp

Hợp đồng – từ quan điểm của nhà cung cấp và người mua

Quản lý hợp đồng là một khoa học về quản lý. Nó có những thách thức và bộ kỹ năng riêng biệt. Khởi đầu và quản lý hợp đồng thành công là một yếu tố chủ yếu và then chốt cho các dự án. Nhiều dự án bị thất bại do thiếu kiến thức, dẫn …

Hợp đồng – từ quan điểm của nhà cung cấp và người mua Xem chi tiết »

Phương pháp giá thành thấp nhất kết hợp chấp nhận được về mặt kỹ thuật

Khi nào sử dụng tiêu chí kép? Phương pháp giá thành thấp nhất kết hợp chấp nhận được về mặt kỹ thuật (GTN&KT) nói một cách dễ hiểu, đó là hợp đồng sẽ được trao cho nhà cung cấp có giá thấp nhất mà trước đó đã gửi đề xuất và đề xuất này đã …

Phương pháp giá thành thấp nhất kết hợp chấp nhận được về mặt kỹ thuật Xem chi tiết »

Giới thiệu về quản lý chuỗi cung ứng

Làm quen thuật ngữ: Quản lý chuỗi cung ứng: Supply chain management Hoạt động hậu cần: Logistics Quản lý vận hành (khai thác): Operations management Sản xuất hàng loạt: Manufacturing/ Production Vận tải: Transportation Tồn kho/lưu kho: Inventory Quản lý chuỗi cung ứng Thuật ngữ “Quản lý chuỗi cung ứng” nổi lên vào cuối những …

Giới thiệu về quản lý chuỗi cung ứng Xem chi tiết »

Scroll to Top