BENA

Chào hàng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Quotation
Giải thích:
Đây là loại chào giá đơn giản cho phạm vi công việc nhỏ hay ít rủi ro. Bên mua gửi một yêu cầu báo giá (RFQ) cho vài đơn vị và các bên bán gửi lại một báo giá (Quotation). Nếu đồng ý thì tiến tới ký đơn đặt hàng PO. Nhìn chung nội dung và các điều khoản ngắn đến vừa, không quá chi tiết.
Theo luật đấu thầu Việt Nam: Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các điều kiện sau đây: a) Gói thầugiá gói thầu dưới hai tỷ đồng; b) Nội dung mua sắm là những hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top