BENA

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Tin tức

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Bài đọc hữu ích cho nhà thầu, nhà cung cấp

Hợp đồng – từ quan điểm của nhà cung cấp và người mua

Quản lý hợp đồng là một khoa học về quản lý. Nó có những thách thức và bộ kỹ năng riêng biệt. Khởi đầu và quản lý hợp đồng thành công là một yếu tố chủ yếu và then chốt cho các dự án. Nhiều dự án bị thất bại do thiếu kiến thức, dẫn đến việc phạm vi và các sản phẩm có thể bàn giao không được xác định rõ ràng, kéo theo hàng loạt hệ lụy khác. …

Hợp đồng đơn giá trong mua sắm

Đối với những hoạt động nhỏ có độ không chắc chắn cao, nhà thầu có thể tính mức lương theo giờ cho lao động, cộng với chi phí nguyên vật liệu, cộng với phần trăm tổng chi phí. Loại hợp đồng này được gọi là hợp đồng đơn giá. Thời gian hợp đồng thường được xác định dựa trên cơ sở giá theo giờ và nhà thầu khi đó sẽ thường cung cấp bảng liệt kê thời gian và các …

Hợp đồng hoàn trả chi phí trong mua sắm

Khái niệm Trong một hợp đồng hoàn trả chi phí, chủ đầu tư (khách hàng) sẽ thanh toán cho nhà thầu chi phí thực hiện dịch vụ hoặc cung cấp hàng hoá. Các hợp đồng hoàn trả chi phí còn được gọi là hợp đồng chi phí cộng thêm. Hợp đồng hoàn trả chi phí thường được sử dụng khi phạm vi công việc hoặc chi phí cho việc thực hiện công việc không được biết đến. Trong các dự …

Hợp đồng giá cố định trong mua sắm

Hợp đồng giá cố định là thoả thuận hợp pháp giữa tổ chức thực hiện dự án và một thực thể (có thể là cá nhân hoặc công ty) để cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ cho một dự án với giá cả thỏa thuận. Hợp đồng này thường nêu chi tiết về chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ, thời gian cần thiết để hỗ trợ dự án, và giá cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ. …

Phương pháp giá thành thấp nhất kết hợp chấp nhận được về mặt kỹ thuật

Khi nào sử dụng tiêu chí kép? Phương pháp giá thành thấp nhất kết hợp chấp nhận được về mặt kỹ thuật (GTN&KT) nói một cách dễ hiểu, đó là hợp đồng sẽ được trao cho nhà cung cấp có giá thấp nhất mà trước đó đã gửi đề xuất và đề xuất này đã được chấp nhận về mặt kỹ thuật. Không có bất kỳ sự đánh đổi; không có bất kỳ sự đánh giá nào thêm một khi …

Tin tức nổi bật

Cách quản lý chi dùng doanh nghiệp?

Chúng ta có một doanh nghiệp đang phát triển và mong muốn rằng doanh nghiệp của mình sẽ luôn tiến về phía trước một cách bền vững. Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng ổn định, mà nó sẽ có thể lên xuống bất thường. Do vậy, chúng ta rất cần quản lý chi dùng của mình một cách cẩn thận, ít nhất là đối với các yếu tố thiết yếu và quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Để thực hiện được điều đó, một hệ thống kế toán dù đã lớn mạnh hoặc vẫn còn non nớt, sớm hay muộn, cũng phải sắp xếp và phân nhóm các mục chi dùng thành các danh mục có thể quản lý được, ví dụ:

 • Các chi phí văn phòng và chi phí chung
 • Dịch vụ IT  
 • Đội ngũ nhân viên thường trực
 • Nghiên cứu và phát triển
 • Vận hành tài sản
 • Bảo trì tài sản
 • Tiếp thị
 • Bán hàng
 • Các khoản thuế

Những điều vừa đề cập trên đây chủ yếu để liệt kê và làm sáng tỏ những khoản mục cần phải quan tâm. Chính chúng ta và đội của mình sẽ phải phân nhóm và đặt tên cho các yếu tố chi dùng trong doanh nghiệp của riêng mình.

Sau đó, với dữ liệu kế toán, toàn đội sẽ xác định các loại chi dùng chính là gì. Một vài loại có thể bao gồm nhiều hạng mục phụ phải kiệt sức mới quản lý được - mặc dù có giá trị nhỏ, trong khi một số mục là các mục đơn lẻ nhưng giá trị lớn. Mặt khác, các loại chính là các hạng mục có giá trị cao và / hoặc rủi ro cao.

Chúng ta cần tập trung thông minh vào các danh mục chính chiếm khoảng 80% tổng chi dùng của mình.

Thông thường, đối với các hoạt động lặp đi lặp lại và thường xuyên, luân phiên nhau được xác định là hoạt động kinh doanh cốt lõi và có sẵn các nguồn lực, thì tốt hơn hết, chúng ta nên tự thực hiện trong nội bộ. Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hay quyền sở hữu công nghiệp cũng như phát triển năng lực chiến lược đặc biệt, thì tự thực hiện là lựa chọn tốt nhất.

Đối với các dịch vụ hoặc sản phẩm được tiêu chuẩn hóa, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể sản xuất hoặc sản xuất một cách hữu hiệu và hiệu quả hơn với năng suất cao hơn và chi phí thấp hơn. Do vậy, mua ngoài trong trường hợp này là sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp.

Chúng ta cũng phải lưu ý rằng cần phải có nguồn lực để quản lý các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được chỉ định để mua ngoài. Khi việc mua ngoài được tiến hành sẽ dẫn đến tạo cơ hội rò rỉ tài sản trí tuệ và rủi ro khác từ người ngoài nếu chúng ta thiếu kỹ năng quản lý.

 • Lập kế hoạch mua sắm tổng quan
 • Quản lý quan hệ nhà cung cấp
 • Tiến hành mua sắm: làm hồ sơ thầu, chấm thầu, điều khoản hợp đồng...
 • Quản lý thực thi hợp đồng

  Xem toàn bài >>

Câu chuyện thành công, bài học

Scroll to Top